MMG100 Elementär talteori 7,5 hp


I denna kurs får du en introduktion till talteorin och några av dess tillämpningar. Här behandlar vi delbarhetsegenskaper hos heltalen, kongruenser (Fermats lilla sats, Eulers och Wilsons satser), aritmetiska funktioner, kvadratiska rester, diofantiska ekvationer och kedjebråk. Talteori som tidigare ansågs abstrakt har med datorernas utbredning fått mer tillämpningar, till exempel: primtalstest och RSA-krypto. Kursen är även lämplig för dig som är yrkesverksam matematiklärare

  • Kursansvarig Anders Martinsson
  • Schema 2017

Kursinformation sommaren 2015

Kursinformation sommaren 2013

Kursinformation sommaren 2009

 Kursen gavs sommaren 2007 men då med kurskoden MAN060
 
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.