MMG000 Inledande kurs 30 hp

​Kursen är upplagd som en förberedelse för vidare studier i matematik, vid universitet, teknisk högskola eller motsvarande. Den riktar sig därför i första hand till dig som har otillräckliga förkunskaper, men kan också läsas för att underlätta fortsatta studier i andra ämnen. Kursen befäster, breddar och fördjupar gymnasiematematiken samt övar upp förmågan att följa och föra matematiska resonemang. Vi behandlar olika talsystem inklusive komplexa tal, ekvationslösning, analytisk geometri, trigonometri, linjär algebra, funktionslära och differentialekvationer. 

Kursplan

Kursen ges under hela vårterminen

Våren 11
Våren 10
 
Våren 09
 
Hösten 08
Våren 08
Hösten 07
 
OBS! Kursen är inställd, för vidare information kontakta studievägledare Hans Westergren
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 08 okt 2019.