MMA9YY Examensarbete för masterexamen 30 hp

 

Kursplaner:
 
MMA90​0 Examensarbete för masterexamen i Matematik
MMA910 Examensarbete i matematik vid Masterprogrammet i matematiska vetenskaper
MMA920 Examensarbete i matematik vid Masterprogrammet i matematiska vetenskaper,
inriktning Tillämpad matematik
MMA930​​ Examensarbete i matematik vid Masterprogrammet i matematiska vetenskaper,
inriktning Finansmatematik

 

Sidansvarig Publicerad: on 14 apr 2021.