MMA430 Partiella differentialekvationer II 7,5 hp

Du lär dig att modellera naturvetenskapliga och tekniska problem i form av differentialekvationer, inklusive korrekta rand- och begynnelsevärden. Du får sätta dig in i existens-, stabilitets- och regularitetsresultat. Du tar till dig färdigheter i att approximera med differens- eller elementmetoder och hur man visar feluppskattningar för dessa metoder samt får insikter om vilken roll stabiliteten spelar i felanalysen.
Kursplan
 
Kursen ges
  • andra halvan av våren
  • tillsammans med Chalmers TMA026

 

Kursinformation 2020

 

Kursinformation 2019

 

Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2017

 

Kursinformation 2016


 

Kursinformation 2015


 

Kursinformation 2014

 

Kursinformation 2013

 

Kursinformation 2012

 

Kursinformation 2011

  • Kursansvarig: