MMA421 Ordinära differential ekvationer och dynamiska system 7,5 hp


Dynamiska system är matematiska modeller för väder, planetsystem, populationer och annat som ändras i tiden. Många system beskrivs bäst med differentialekvationer, medan andra ändras i diskret tid. Efter en genomgång av den grundläggande teorin för ordinära differentialekvationer får du en introduktion till den mer avancerade teorin för dynamiska system, och begrepp som diffeomorfismer och invarianta mångfalder. Du får testa teorin genom datorsimuleringar.

Kursplan

 
Kursen ges
  • första halvan av våren
  • Kursen ges tillsammans med Chalmers TMA014

 

 

Kurs information 2017 - Kursen är inställd


Kurs information 2016 - Kursen är inställd


Kurs information 2015 - Kursen är inställd


Kurs information  2014 -   Kursen är inställd

 
 
 
 

 

 

Äldre kursinformation (före H07)

 
​​

Sidansvarig Publicerad: fr 16 apr 2021.