MMA400 Tillämpad funktionalanalys 7,5 hp

 

 

Kursen handlar om problem där variablerna inte (som i elementär analys) är tal, utan funktioner eller ofta ännu mer abstrakta objekt. Här kombineras en linjär struktur - objekten kan adderas och multipliceras med skalärer - med en geometrisk/topologisk struktur, där man kan mäta avstånd och ta gränsvärden av objekten. Funktionalanalysen uppkom under de första decennierna av 1900-talet då man upptäckte att metoder som använts för att lösa integralekvationer och partiella differentialekvationer även fungerade i mer abstrakta sammanhang. Man behövde inte alltid använda den speciella formen av de studerade objekten. I kursen kommer du att studera normerade rum, Banach- och Hilbertrum, fixpunktssatser, kompakthet, spektralteori för kompakta självadjungerade avbildningar, Fredholms alternativsats samt tillämpningar på differential- och integralekvationer.

Kursplan

 
Kursen ges
  • första halvan av hösten
  • tillsammans med Chalmers TMA401

Kursinformation 2021

Kursinformation 2020

Kursinformation 2019

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015

Kursinformation 2011

Kursinformation 2010

Kursinformation 2009

Kursinformation 2008

Kursinformation 2007

 
 
Äldre kursinformation (före H07)
​​​

Sidansvarig Publicerad: må 26 jul 2021.