MMA350 Algebraisk talteori 7,5 hp

Algebraisk talteori är den del av talteorin som använder metoder från algebra för att svara på frågor om heltal i allmänhet och talkroppar i synnerhet. Ämnet har inspirerat det Abelprisbelönade Langlandsprogrammet och är grundläggande inom flera delar av algebraisk geometri. Ett fundamentalt objekt i algebraisk talteori är algebraiska heltal som bygger på relationen mellan vanliga heltal och rationella tal. Men i de flesta talkroppar slutar unik faktorisering av heltal som en produkt av primtal att fungera.
I den här kursen kommer du att studera algebraiska heltal och bråkideal som fungerar som "ideala tal" i talkroppar. Du kommer också att lära dig om hur mycket faktorisering av ideal och heltal kan avvika från varandra.

  

Kursen ges
  • första halvan av våren
  • vartannat år

 

Kursinformation 2022

 

 
 

 


Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.