MMA330 Kommutativ algebra 7,5 hp

​I kursen visar vi struktursatser för kommutativa ringar med tillämpningar inom algebraisk geometri, algebraisk talteori och komplex analys. För att konstruera och studera nya kommutativa ringar utifrån redan kända ringar betraktar vi polynom och räknar med bråk och kongruenser. Vi inför ett dimensionsbegrepp för kommutativa ringar och relaterar det till transcendensgraden av kroppsutvidgningar. Till sist studerar vi Dedekindringar och i mån av tid p-adiska tal.
Kursplan
 
Kursen ges
  • första halvan av hösten
  • vartannat år
  • schemat bestäms vid första tillfället

 

Kursinformation 2020

 

Kursinformation 2018


Kursinformation 2016

 

Kursinformation 2010

Kursinformation 2008 

 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 13 apr 2021.