MMA300 Talteori 7,5 hp


I denna kurs får du en inledning till de stora temana i ett av matematikens äldsta men alltid lika aktiva forskningsområde: de naturliga talen. Grundläggande frågeställningar tas upp, som till exempel fördelningen av primtalen, heltalslösningar till algebraiska ekvationer samt kombinatoriska och geometriska egenskaper hos heltal. Trots ämnets rika historia så är kopplingarna till aktuell forskning många och, på en viss nivå, lättillgängliga. Även mer tillämpade inriktningar, som kryptering, kommer att beröras.

Kursplan

 
Kursen ges
  • andra halvan av hösten
  • vartannat år


Kursinformation 2016

Kursinformation 2010

Kursinformation 2008

 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 18 feb 2020.