MMA201 Representationsteori

Representationsteori handlar om hur grupper och andra algebraiska strukturer kan realiseras konkret som linjära avbildningar. Metoderna används inte bara inom algebra utan även inom analys, geometri, talteori och matematisk fysik. Bland annat ligger representationsteori till grund för standardmodellen för partikelfysik. I kursen fokuserar vi på representationsteori för ringar (modulteori) och ändliga grupper. Vi ger även en matematisk framställning av tensoralgebra och yttre algebra, som är viktiga inom differentialgeometri och relativitetsteori.

Kursplan

 

Kursen ges

  • första halvan av hösten
  • vartannat år
 
 

Kursinformation 2019

 


Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.