MMA200 Linjär och multilinjär algebra 7,5 hp

Kursen ger en fördjupad förståelse av vektorrum och linjära avbildningar. Motivationen kommer delvis från den högre differentialkalkylen. I kursen förklaras också hur tensorräkningen inom mekaniken och relativitetsteorin kan göras oberoende av koordinatval med hjälp av universella konstruktioner från algebran. Vidare studeras Clifford-algebror och spinorgruppen vilka behövs för att beskriva spinnet i kvantmekaniken. Andra automorfigrupper av betydelse för den matematiska fysiken diskuteras också.

Kursplan

 
Kursen ges
  • första halvan av hösten
  • vartannat år

 

Kursinformation 2017

 

Kursinformation 2015


  • Kursansvarig: Ulf Persson
  • Schema Schemat bestäms vid första tillfället

Kursinformation 2009


Kursinformation 2007

 
  
 

Sidansvarig Publicerad: ti 18 feb 2020.