MMA130 Distributionsteori 7,5 hp


I den här kursen får du lära dig att göra det omöjliga, att derivera icke-deriverbara funktioner. Detta åstadkoms genom att införa distributioner som är en mycket större klass av objekt än funktioner. Distributionerna omfattar alla begränsade funktioner, alla distributioner är deriverbara, de vanliga deriveringsreglerna gäller och för deriverbara funktioner är distributionsderivatan samma som den vanliga derivatan. Distributionerna ger också en generalisering av Fouriertransformen. Distributionsteorin har en fundamental betydelse för modern analys, framförallt inom teorin för differentialekvationer
Kursplan
 
Kursen ges
  • första halvan av våren
  • vartannat år

 

Kursinformation 2021

Kursinformation 2019

Kursinformation 2017

Kursinformation 2015

Kursinformation 2013

Kursinformation 2011

  • Schema

Kursinformation 2009

Sidansvarig Publicerad: to 01 apr 2021.