MMA120 Funktionalanalys 7,5 hp

Kursen handlar om vektorrum av oändlig dimension, där vektorerna oftast är funktioner av något slag. Med en s.k. norm mäter du vektorernas storlek och kan definiera konvergens och annat. Viktiga satser handlar om olika slag av konvergens och kompakthet. Du kommer även att se utvidgningsproblem och överraskande kontinuitetsegenskaper. Kursen ger dig ett ramverk för att förstå många linjära fenomen, däribland komplexa mått.

Kursplan

 
Kursen ges
  • andra halvan av hösten


Kursinformation 2021

 

Kursinformation 2020


Kursinformation 2019

 

Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2017

 

Kursinformation 2016

 

Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

Kursinformation 2013

Kursinformation 2012

Kursinformation 2011

Kursinformation 2010

Kursinformation 2009 autumn

Kursinformation 2009 spring

Kursinformation 2008

 
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.