Äldre fristående kurser i matematik

Fristående kurser i Matematik

Grundutbildningen i matematik vid Göteborgs universitet

 
OBS! Hösten 07 kommer alla kurskoder att bytas ut. Detta beror på Bologna-processen. De nya kurskoderna är skrivna inom parantes direkt efter nuvarande kurskod.

Introduktionskurs

MAM010 (MMG010) Introduktionskurs (2 poäng)

Du som inte uppfyller förkunskapskraven för grundkurser i matematik kan läsa

NBAM10 (NBAM00) Naturvetenskapligt basår (40 poäng)

DISTANSKURS

MAM050 (MMG120) Analytisk geometri med tillämpningar (5 poäng)

GRUNDKURSER

MAM100 (MMG200) Matematik 1 (20 poäng)
MAN001 (MMG000) Inledande kurs (20 poäng)
MAN100 (MMG210) Matematik med tillämpningar 1 ( 20 poäng)

FORTSÄTTNINGSKURSER

MAM240 (MMG410) Numerisk analys (5 poäng)
MAN030 (MMG300) Flervariabelanalys (10 poäng)
MAN200 (MMG310) Matematik med tillämpningar 2 (20 poäng)
MAN240 (MMG610) Diskret matematik (5 poäng)
MAN280 (MMG620) Tillämpad optimeringslära (5 poäng)
MAN290 (MMG500) Algebraiska strukturer (5 poäng)

FÖRDJUPNINGSKURSER

Fördjupningskurserna i matematik varierar mycket i svårighetsgrad. Du bör först läsa minst två kurser på Nivå 1. För att läsa kurser på Nivå 3 bör du ha läst minst två kurser på Nivå 2.

Fördjupningskurser, Nivå 1

INN700 (MMA600) Numerisk linjär algebra (5 poäng)
MAI510 (MMG640) Visualisering och C++ ( Vetenskaplig visualisering) (5 poäng)
MAI520 Beräkningsgeometri (5 poäng)
MAI530 (MMG510) Matematisk modellering (5 poäng)
MAM220 (MMG400) Linjär algebra II (5 poäng)
MAM340 (MMA510) Projektkurs i optimering (5 poäng)
MAM350 Optimering under osäkerhet (5 poäng)
MAM410 (MMG600) Reell analys (5 poäng)
MAN420 (MMG700) Analytiska funktioner(5 poäng)
MAN460 (MMA420) Ordinära differentialekvationer (5 poäng)
MAN470 Specialkurs (5 poäng)
MAN480 Matematisk logik (5 poäng)
MAN500 (MMG720) Differentialgeometri (5 poäng)
MAN530 (MMG710) Fourieranalys (5 poäng)
MAN560 (MMA800) Morfomatik (5 poäng)

Fördjupningskurser, Nivå 2

INN710 (MMA610) Stora, glesa matrisproblem (5 poäng)
MAI610 Datorbaserad geometrisk design (5 poäng)
INN830 (MMA620) Nyare datorarkitekturer för numeriska beräkningar (Högprestandaberäkningar )(5 poäng)
MAM690 (MMA700) Optioner och matematik (3 poäng)
MAM695 (MMA710) Finansiella derivat och stokastisk analys (5 poäng)
MAN550 (MMA410) Fourier- och waveletanalys (5 poäng)
MAN640 (MMA300) Talteori (5 poäng)
MAN660 (MMG800) Partiella differentialekvationer (5 poäng)
MAN665 (MMA430) Partiella differentialekvationer II (5 poäng)
MAN670 (MMA400) Tillämpad funktionalanalys (5 poäng)

Fördjupningskurser, Nivå 3

MAF440 (MMA110) Integrationsteori (5 poäng)
MAF610 (MMA130) Distributionsteori (5 poäng)
MAF620 (MMA120) Funktionalanalys (5 poäng)
MAM650 (MMA320) Inledning till algebraisk geometri (5 poäng)
MAM750 (MMA200) Linjär och multilinjär algebra (5 poäng)
MAM760 (MMA330) Kommutativ algebra (5 poäng)
MAM770 (MMA210) Högre differentialkalkyl (5 poäng)
MAM775 Icke-standardanalys (5 poäng)
MAN410 (MMA100) Topologi (5 poäng)
MAN630 (MMA310) Galoisteori (5 poäng)
MAN680 (MMA500) Partiella differentialekvationer - tekniska beräkningar (projektkurs i PDE) (5 poäng)
MAN700 Examensarbete (20 poäng)
MAN710 (MMG900) Examensarbete (Kandidatexamen) (10 poäng)
MAN720 Examensarbete II (10 poäng)

SOMMARKURSER

MAN250 Algebrans historia (5 poäng)
MAN050 (MMG110) Geometri (5 poäng)
MAN060 (MMG100) Elementär talteori (5 poäng)
​​

Sidansvarig Publicerad: må 22 aug 2022.