Äldre fristående kurser i matematik

Fristående kurser i Matematik

Grundutbildningen i matematik vid Göteborgs universitet

 
OBS! Hösten 07 kommer alla kurskoder att bytas ut. Detta beror på Bologna-processen. De nya kurskoderna är skrivna inom parantes direkt efter nuvarande kurskod.


För dig som startar din utbildning i höst

MAM010 (MMG010) Introduktionskurs (2 poäng)


Du som inte uppfyller förkunskapskraven för grundkurser i matematik kan läsa

NBAM10 (NBAM00) Naturvetenskapligt basår (40 poäng)


DISTANSKURS

MAM050 (MMG120) Analytisk geometri med tillämpningar (5 poäng)


GRUNDKURSER

MAM100 (MMG200) Matematik 1 (20 poäng)
MAN001 (MMG000) Inledande kurs (20 poäng)
MAN100 (MMG210) Matematik med tillämpningar 1 ( 20 poäng)


FORTSÄTTNINGSKURSER

MAM240 (MMG410) Numerisk analys (5 poäng)
MAN030 (MMG300) Flervariabelanalys (10 poäng)
MAN200 (MMG310) Matematik med tillämpningar 2 (20 poäng)
MAN240 (MMG610) Diskret matematik (5 poäng)
MAN280 (MMG620) Tillämpad optimeringslära (5 poäng)
MAN290 (MMG500) Algebraiska strukturer (5 poäng)


FÖRDJUPNINGSKURSER

Fördjupningskurserna i matematik varierar mycket i svårighetsgrad. Du bör först läsa minst två kurser på Nivå 1. För att läsa kurser på Nivå 3 bör du ha läst minst två kurser på Nivå 2.

Fördjupningskurser, Nivå 1

INN700 (MMA600) Numerisk linjär algebra (5 poäng)
MAI510 (MMG640) Visualisering och C++ ( Vetenskaplig visualisering) (5 poäng)
MAI520 Beräkningsgeometri (5 poäng)
MAI530 (MMG510) Matematisk modellering (5 poäng)
MAM220 (MMG400) Linjär algebra II (5 poäng)
MAM340 (MMA510) Projektkurs i optimering (5 poäng)
MAM350 Optimering under osäkerhet (5 poäng)
MAM410 (MMG600) Reell analys (5 poäng)
MAN420 (MMG700) Analytiska funktioner(5 poäng)