Fortbildning för lärare

Du kan fortbilda dig genom att gå en kurs i vårt ordinarie kursutbud, som du hittar på MV:s sida under Fristående kurser i matematik eller Fristående kurser i matematisk statistik. Rådgör med studievägledaren Sonja Göc. Information kan fås via mail till studievägledaren eller studierektor Laura Fainsilber.


 

 

 

Sidansvarig Publicerad: må 07 nov 2022.