Rapport och examination

Rutiner/regler kring den skriftliga rapporten och den muntliga presentationen

  • För att trycka rapporten kontaktar du Jovan Pankovski. Han ordnar omslag och försättsblad - av dig behöver han en pdf-fil med rapporten samt namnet på din examinator. 
  • Den skriftliga rapporten ska vara färdig och tryckt innan den muntliga presentationen sker. Några ex bör finnas tillgängliga för åhörarna att titta i.
  • Tillsammans med din handledare och examinator bestämmer ni tid för den muntliga presentationen, som dock ska ske under terminstid.
  • Du bokar lokal och eventuell utrustning, för presentationen, på studieexpeditionen.
  • Minst en vecka före presentationen ska du skicka ett mail till veckoblad.math@chalmers.se med information om tid, plats och titel på din presentation. 

Examination och betygsättning

Efter den muntliga presentationen (då även den skriftliga rapporten ska vara klar) sätter examinator betyg på examensarbetet med betygsskalan U, G, VG. Läs igenom dokumentet 

så du vet vilka kriterier som kommer att bedömas. Vid bedömningen kommer examinatorn vid behov att samråda med handledaren. Examinatorn fyller i en av nedanstående bedömningsrapporter och lämnar den till studieexpeditionen, som rapporterar till Ladok.

För att bli godkänd måste du (som registrerats fr.o.m. ht-16) också ha opponerat på en annan masterpresentation samt närvarat vid ytterligare två presentationer. Ifyllt intyg (du bör ha fått en blankett vid registreringen) lämnas till studieexpeditionen. Observera att du på baksidan av intyget kan ge ditt godkännande till att din rapport blir tillgänglig via Göteborgs universitets publiceringsdatabas.

Sidansvarig Publicerad: må 06 apr 2020.