Matematisk statistik

 
Examensarbeten 2019 (190609)
Kandidat
Förskjutning av döden kring födelsedagen Kan viljestyrka skänka ett förlängt liv?
Natalia Andreeva
Handledare: Sergey Zuyev
Examinator: Ulla Dinger
 
Maskininlärning för diagnosticering av perifer neuropati med icke-parametriska klassificeringsmetoder
Margareta Carlerös
Fredrik Skärberg
Handledare: Aila Särkkä
Examinator: Ulla Dinger
 
 
Reproducerbarhet av p-värden: en simuleringsstudie
Lina Hammargren
William Nilsén
Handledare: Serik Sagitov
Examinator: Ulla Dinger
 
Klassificering av neuropati baserat på svettmönster
Hussein Hamoodi
Handledare: Aila Särkkä
 
 
Att mäta SVT-program
Stina Andersson
Johan Brandby
Examinator: Staffan Nilsson
 
Examensarbeten 2018
Kandidat
Storskalig nätverksestimering
Rebecka Bertilsson
Robin Lindström
Jenny Andersson
Helena Foogde
Handledare: Rebecka Jörnsten
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Åldersbedömning av asylsökande
Jesper Olsson
James Pålsson
Handledare: Peter Mostad
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Permutationstest i linjär regression
Christopher Backström
Daniel Samuel Oskar Skorczynski
Handledare: Henrik Imberg
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Storskalig nätverksestimering
Lovisa Köllerström
Handledare: Rebecka Jörnsten
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Master 
Event prediction in clinical trials
Pavle Pazanin
Examinator: Ziad Taib
Handledare: Marina Axelsson-Fisk
 
Stokastiska partiella differentialekvationer i FEniCS
Christian Manthey
Handledare: Annika Lang
Examinator: Mihaly Kovacs
 
Modeling of Log-Returns with Extreme Value Theory and Copulas
Vilhelm-Adolf Armulik
Handledare: Patrik Albin
Examinator: Johan Tykesson
 
Joint Calibration and Pricing of the VIX and SPX options under Merton`s Jump Diffusion Model
Eddie Gustafsson
Handledare: Patrik Albin
Examinator: Johan Tykesson
 
Financial factor models
Anna Samuelsson
Handledare: Holger Rootzén
Examinator: Serik Sagitov
 
Machine Learning for Credit Risk Scoring - Neural Networks and Decision Tree Ensemble Methods
Johan Palmquist
Handledare: Mattias Sundén
Examinator: Johan Tykesson
 
Examensarbeten 2017
Kandidat
Analys av gener och arter i metagenomikdata
Sofia Bäckström Lebens
Emma Sofia Elisabeth Eriksson
Handledare: Tobias Österlund
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Sammanvägning av parameterskattningar i fallkontrollstudier med matchade och slumpmässigt valda kontroller
Mikael Boman
Ove Holm
Leo Jansson
Daniel Odin
Erik Hirad Rezazadeh
Handledare: Olle Nerman
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Monte-Carlo simulation in pharmaceutical decision making
David Abraham Deniz
Elijah Ferreira
Handledare: Magnus Ytterstad
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Modellering av nervmönster med spatiala punktprocesser
Simon Eriksson
Christan Källgren
Handledare: Aila Särkkä
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Riskbedömning för nedgrävda gasledningar
Elias Kamyab Orvar
Rikard Petersson
Handledare: Rebecka Jörnsten
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Master 
 
The New Economy - Knowledge Investments Enterprises intangible investments - the new source of growth
Pasha Hashemi
Handledare: Hans-Olof Hagen
Examinator: Rebecka Jörnsten
 
Multicriteria Decision Making in Early Phase Clinical Trials
Irina Sveide
Handledare: Ziad Taib
Examinator: Staffan Nilsson
 
Banach-Tarskis paradox: fria och godartade grupper
Erik Håkanssson
Handledare: David Bolin
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Examensarbeten 2016
Kandidat
 
Hoppande gener och antibiotikaresistens
Rikard Isaksson
Handledare: Maria Roginskaya
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Simulations of Cox-Ingersoll-Ross processes with applications in finance
Andrea Krogdal
Handledare: Maria Roginskaya
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Master 
A Data-Driven Method for Grouping Driver Behaviour
Henrik Eriksson
Handledare: Selpi
Examinator: David Bolin
 
Optimal Auxiliary Variable Assisted Two-Phase Sampling Designs.
Henrik Imberg
Handledare: Olle Nerman
Examinator: Staffan Nilsson
 
Recognizing postures and head movements from video sequences
Jacob Knagenhjelm
Handledare:
Examinator: Aila Särkkä
 
Clinical trials with Survival Endpoints: basics, patient accrual and event prediction
Jari Martikainen
Handledare: Daniel Dalevi
Examinator: Aila Särkkä
 
Modelling driving manoeuvres using hidden Markov models
Martin Rensfeldt
Handledare: Selpi
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
A Data-Driven Method for Grouping Driver Behaviour
Fredrik Sangberg
Handledare: Selpi
Examinator: David Bolin
 
The machines and bankruptcy prediction
Ozan Demir
Handledare:
Examinator: Simone Calogero
 
GARCH Volatility Modelling
Mattias Pålsson
Handledare: Patrik Albin
Examinator: Johan Tykesson
 
A Continuous Time Model in Finance: Estimation and Simulation
Maryam Taghavianfar
Handledare: Annika Lang
Examinator: Holger Rootzén
 
 

Examensarbeten 2015

Kandidat
 
Beviskraft i data från Y-kromosomer vid släktskapsundersökningar - Utveckling och implementering av programmet familY
Göteborgs universitet
Nina Hultman
Chalmers
Amelie Andersson, Johan Björk, Annica Öman
Handledare: Petter Mostad
Examinator: Maria Roginskaya
Competing Risk”-modeller med gemensam Markovmodulering
Göteborgs universitet
John Harrysson, Philip Widegren
Chalmers
Joel Jonsson, Erik Thiel
Handledare: Olle Nerman
Examinator: Maria Roginskaya
Evaluating the Efficiency of the Swedish Stock Market - a Markovian Approach
Emil Grimsved,
John Pavia
Handledare: Mattias Sundén
Examinator: Maria Roginskaya

Master
 
Curve fitting with confidence for preclinical dose-response data
Mathias Cardner
Handledare: Sofia Tapani
Examinator: Aila Särkkä
Stochastic Partial Differential Equations with Multiplicative Noise - Numerical simulations of strong and weak approximation errors
Andreas Petersson
Handledare: Annika Lang
Examinator: Stig Larsson
Incentives Schemes Under New Regulations
Vasiliki Kalogeropoulou,
Handledare: Mattias Sundén
Examinator: Patrik Albin
Interest Rate Forecasting using Macro Factors and Markov-Switching Multifractal Volatility
Erik Olsson
Handledare: Mattias Sundén
Examinator: Johan Tykesson
 

Examensarbeten 2014

Kandidat
 
Ofullständig justering
Göteborgs universitet
Henrik Imberg, Tobias Mikaelsson, Fredrik Sangberg,
Chalmers
Love Carlson
Handledare: Staffan Nilsson
Examinator: Maria Roginskaya
Missing heritability eller misslyckad modellering?
Göteborgs universitet
Dennis Schönbeck, Semka Dedic
Chalmers
Ludvig Nylin
Handledare: Staffan Nilsson
Examinator: Maria Roginskaya
Ändliga projektiva plan
Bogdan Dobondi, Malin Nilsson
Handledare: Jan Stevens
Examinator: Maria Roginskaya

 
Master

Modeling Dependences between Time Series in the Electricity Market using Copulas

Stefan Tham
Handledare: Patrik Albin
Examinator: Johan Tykesson
Use of Extreme Value Theory to analyse extremal dependence and estimate portfolio risk
Michael Agyapong Boateng och Mavis Assibey-Yeboah
Handledare: Jonas Alm
Examinator: Holger Rootzén
Decision Making Under Uncertainty: A Robust Optimization
Emmanouil-Georgios Androulakis
Handledare: Christos Dimitrakakis, Datavetenskap
Examinator: Patrik Albin
Application of Ensemble Methods on Prediction of Stock Returns
Johanna Svensson
Handledare: Rebecka Jörnsten
Examinator: Holger Rootzen
Bayesian Estimation of Mutation Rates in DNA-Markets Used for Forensic Purposes
Shahid Imran
Handledare: Petter Mostad
Examinator: Olle Nerman
 

Examensarbeten 2013

Kandidat
 
Stokastisk modellering av artrikedom i livets träd
Göteborgs universitet
Marcus Axelsson
Chalmers
Helena Jakobsson Larsson, Christian Söyland, Mattias Walla
Handledare: Serik Sagitov
Examinator: Hjalmar Rosengren
Capital asset pricing model och Fama french trefaktormodell
Göteborgs universitet
Mylene Urriquia Encontro, Ludvig Hjalmarsson, Johan Pantzar
Handledare: Mattias Sundén
Examinator: Hjalmar Rosengren
Om skattningar av sannolikheter för extrema händelser
Göteborgs universitet
Amanda Hårsmar, Fristående kurs, Martin Rensfeldt, Jari Martikainen,
Handledare: Olle Nerman
Examinator: Hjalmar Rosengren
 
Master
 
Self assessed quality of life among testicular cancer survivors
Viktor Skokic
Handledare: Rebecka Jörnsten
Examinator: Petter Mostad
Investigation of wind and wave models for maritime application
Qiaoshan Ma
Handledare: Wengang Mao
Examinator: Igor Rychlik
On a certain percolation inequality on bunkbed graphs and similar structures
Ivar Simonsson
Handledare: Olle Häggström
Examinator: Johan Jonasson
Optimal Design of Dilution Experiments under Volume Constraints
Maryam Zolghadr
Handledare: Sergei Zuyev
Examinator: Rebecka Jörnsten
The Effect of Puberty and Mid Growth Spurt on Studying Pediatric Growth
Mahdi Hashemi
Handledare: Ziad Taib
Examinator: Ziad Taib
Statistical Analysis of Gene Expression in qPCR Experiments
Arvid Sondén
Handledare: Staffan Nilsson
Examinator Olle Nerman
Exploring a proxy to the CDS-Bond basis
Gustav Alfelt
Handledare: Holger Rootzen
Examinator: Serik Sagitov
 

Examensarbeten 2012

Kandidat


 

Hur mycket släkt är släktingar? En studie i den genetiska likhetens variation
Göteborgs universitet
Vanessa Emanuelsson
Chalmers
Ida Petersson, Oskar Svensson
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Staffan Nilsson
 

Examensarbeten 2011

Kandidat

Statistisk analys av upprepade tids- och tillståndsdiskreta stokastiska processer
Jonatan Samuelsson
Stefan Tham
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Tommy Norberg
 
Stokastisk analys av elpriser med autoregressiv modellanpassning
Mattias Pålsson
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Patrik Albin
 
 
 
Master


 

On incentives for managed investments
Mukuhi Doris Gatari
Examinator: Serik Sagitov
Handledare:
 
Prissättning av bivariata regnbågsoptioner med hjälp av copula-teknik
Elisabet Gulevska
Tomas Westman
Examinator: Carl Lindberg
Handledare: Patrik Albin
 
Modelling Dependent Defaults in static credit portfolios
Tommy von Brömsen
Sonny Johansson
Examinator: Holger Rootzén
Handledare
 
Construction of Pairs Trading Strategies
Timmy Przybyla
Examinator: Holger Rootzén
Handledare: Carl Lindberg
 
Paternity Testing Using Affymetrix Microarrays: Effect of Error Rates
Iftikhar Ahmad
Examinator: Marita Olsson
Handledare
Optimal design for pharmacokinetic trials
Stefan Hoberg
Malin Persson
Examinator: Ziad Taib
Handledare
 
A study of cardiovascular disease, its association with social mobility and intra-sibship dependency using alternating logistic regression
Karl Petter Ekström
Examinator: Aila Särkkä
Handledare: Marita Olsson
 
A Statistical Study of Rock Fractures, Fracture Zones and Lineaments at Smögen, SW Sweden
Marcus Millegård 
Examinator: Petter Mostad
Handledare
 
 
 

Examensarbeten 2010

Kandidat
 Statistisk slutledning av upprepade data från förmodade Markovkedjor
Johan Håland
Ivar Simonsson
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare:
 
 

 
Master
Modellering av glukoskinetik med hjälp av ordinära och stokastiska differentialekvationer
Ludwig Andersson
Examinator: Ziad Taib
Handledare:
Modeling sparse binary data in massive datasets with numerous variables and applications to internet advertising
Erik Bülow
Examinator: Rebecka Jörnsten
Handledare:
SNP Genotyping Using Family Data
Maria Nethander
Examinator: Marita Olsson
Handledare:
On Simulating SDEs by Transformation
Heidar Eyjolfsson
Examinator: Patrik Albin
Handledare:
Modelling Growth for Prepubertal Children
Bergrún Tinna Magnusdottir
Susanna Lövdahl
Examinator: Ziad Taib
Handledare:
 
 
 
 
The optimal consumption problem. A numerical simulation of the value function with the presence of a random income flow
Göteborgs universitet
Johanna Svensson
Chalmers
Angelica Andersson, Olof Elias och Jakob Karlsson
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Dmitry Zhelezov
 
Masterexamen 2012
Missing data for longitudinal clinical trials for weight reduction
Natalja Balliu
Kamyar Keshavarz Hedayati
Examinator: Ziad Taib
Handledare: Magnus Kjaer
 
ARMA and GARCH-type modelling (of) Electricity Prices
Yan Dong
Examinator: Anastassia Baxevani
Handledare:
 
Backward Stochastic Differential Equations without Pain
Johan Löfgren
Examinator: Patrik Albin
Handledare:
 
Joint segmentation of multiple features with application to analysis of epilepsy and music
Jóhanna Sigmundsdóttir
Examinator: Petter Mostad
Handledare: Rebecka Jörnsten
 
 
 
 
 
2009
Karl Petter Ekström och Peter Benedek Zoltan, Fristående kurs:
En Black-Scholes modell med tidsberoende volatilitet
Examinator: Carl-Henrik Fant
 
Elisabeth Gulevska, Marie Samuelsson och Tomas Westman, Matematikprogr.:
Optimering av incentivekontrakt för fondförvaltare
Examinator: Carl-Henrik Fant

2008
Ludwig Andersson, Stefan Hoberg, Marcus Millegård och Arvid Sondén, Fristående kurs:
Fångst-återfångstmetoden – en studie av en ejderpopulation
Examinator: Carl-Henrik Fant

Maria Nethander och Nemes Szilard, Fristående kurs:
Tidsberoende ROC analys tillämpad på typ 2 Diabetes
Examinator: Dragi Anevski
 
2007
Yongqiang Bu Sve:
Prissättning av optioner baserad på Levy processer
Examinator: Patrik Albin

Peyman Zarrineh: Development of Parameter Estimation Methods for Biochemical Reaction Systems
Examinator: Olle Nerman

MD. Asaduzzaman:
Standardization of Yeast Growth Curves from Several Curves with Different Initial Sizes
Examinator: Olle Nerman
 
Farah Rejwanal:
Analysis of cold stress induced rice gene expression using Affymetrix microarrays
Examinator: Olle Nerman
 
Nina Tahmasebi, Matematikprogr.:
Hur man gör personliga sökmotorer samt att isolera delgrafer i en Network flow graf
Examinator: Patrik Albin
 
Kristoffer Andersson, Matematikprogr.: Gränsvärdessatser för slumpvandring i föränderlig stokastisk miljö på Zd i kontinuerlig tid
Examinator: Olle Häggström
 
Emilio Bergroth:
En Galton Watson version av Aldous-Popovics modell för biodiversitet
Examinator: Serik Sagitov
 
Malin Östensson, Matematikprogr.:
Rapportering av biverkningar vid kliniska prövningar
Examinator: Ziad Taib
 
Erik Bülow, Matematikprogr.:
Användning av och teorier om slumpmässig uppringning i Sverige

Examinator: Peter Jagers
 
 
2006
Alain Angeralides och Ottmar Cronie, Matematikprogrammet:
Modellering av elpriser med hjälp av Ornstein-Uhlenbeck
processer
Examinator: Patrik Albin
 
Helena Folin, Matematikprogrammet:
Randomized Hypergraph Matching Algorithms for Seed Reconstruction in Prostate Cancer Radiation

Examinator: Peter Jagers
 
Helene Jakobsson, Matematikprogrammet:
Jämförelser av olika sätt att justera för en kovariat med Haseman-Elstons metoder för QTL analys

Examinator: Ziad Taib
 
Kirsten Mehlig, Fristående kurs:
Alkohol och demens: Kvinnoundersökningen i Göteborg, 1968–1992
Examinator: Nanny Wermuth
 
2005 
Malin Arvidsson, Matematikprogr. och Andreas Jonsson, Fristående kurs
Associationsanalys med 1-1 design av typ fall-kontroll och familjer bestående av sjuka syskonpar
Examinator: Ziad Taib
 
Hatef Darabi, Fristående kurs
Detektion av tal i mobiltelefon-signaler användandes av Wave-lets
Examinator: Ziad Taib
 
Oscar Hammar, Fristående kurs
Utvärdering av några metoder för parameterskattning för stokastiska differentialekvationer
Examinator: Patrik Albin
 
Mozhdeh Bjarnason Heydari, Fristående kurs
Prediktering av fordons totalvikter
Examinator: Urban Hjorth
 
2004 
Jessica Olsson och Ylva Olsson, Matematikprogrammet
QTL-analys – medicineringseffekt och justeringar
Examinator: Marita Olsson
 
Emma Söderberg, Fristående kurs
Utvärdering av OECD:s finansiella riskmodell
Examinator: Patrik Albin
 
Linda Akrami, Matematikprogrammet
Effekt av halvsyskon på genetisk kopplingsanalys av kvantitativa anlag
Examinator: Ziad Taib
 
2003
Mattias Bengtsson och Viktor Olsbo, Matematikprogrammet
Value at Risk och Stokastiska Volatilitetsmodeller
Handledare: Patrik Albin
 
Sara Bokelund, Kemiprogrammet
Statistiskt analys av ljusstrålemätta emissioner från vägfordon
Handledare: Urban Hjorth
 
Dunia Halawani, Matematikprogrammet inriktning industrimatematik
Utvärdering av styrka vid QTL-analyser av syskonpar med hjälp av simuleringar
Handledare: Staffan Nilsson
 
Cindy Liu, Matematikprogrammet
Släktträd i en åldersstrukturerad populationsmodell
Handledare: Serik Sagitov
 
Aldina Pivodic, Matematikprogrammet
Klassifikation av trä med avseende på styrka och styvhet med utnyttjande av bilder och data om punktmönster
Handledare: Mats Rudemo
 
Elisabeth Undén, Naturvetenskaplig problemlösning
Flödesmätning av gasutsläpp med linjär regression och Gaussiska plymmodeller
Handledare: Urban Hjorth
 
Elham Tantawi, Matematikprogrammet
Kanonisk korrelation och genetiska kopplingsanalys med multivariata fenotyper
Handledare: Staffan Nilsson
 
Henrik Wester, Fysikprogrammet
Optimal stickprovsstorlek i kliniska försök
Handledare: Sture Holm
 
2002
Sinela Hadzovic
Sabina Kadic
Utvärdering av signifikansnivåer för Haseman-Elston metoder för QTL analys
Examinator: Ziad Taib
 
Marie Nilsgren
Sökning av prediktionsmodellen och mätplaner vid emissionstest på tunga dieselmotorer
Examinator: Urban Hjorth
 
Nasser Nuru Mahmud
Överensstämmelse för Icke-Metriska data
Examinator: Peter Jagers
 
Elisabeth Undén
Flödesmätning av gasutsläpp med linjär regression och Gaussiska plymmodeller
Examinator: Urban Hjorth
 
2001
Karin Arneklev
Optimal design för dosresponsstudier baserade på Emax-modellen
Handledare: Ziad Taib
 
Anna Genell
David Lösaus
Cramer Rao gränser vid skattning av parametrar för spridningscenter för radar med hög upplösning
Handledare: Patrik Albin
 
Henrik Jansson
Om fördelningen för antalet garantireparationer
Handledare: Tommy Norberg
 
Magnus Johnsson
Modellval vid prospektiv och retrospektiv analys av logiska regressionsmodeller – en kritisk analys
Handledare: Olle Nerman
 
Ulrika Larsson
Statistisk processtyrning i kalibrering
Handledare: Holger Rootzén
 
Leyla Yasmin Nunez Castillo
Stickprovsberäkningar i samband med Affected Sib-Pairs studies
Handledare: Ziad Taib
 
Rebecka Vilhelmsson Andersson
Hållbarhetsskattning i stabilitetsstudier
Handledare: Sture Holm
 
Kristina Wärmefjord
Feldiagnos av ett multipelt fixtursystem i karosstillverkning
Handledare: Holger Rootzén
 
2000 
Jakob Abbasi, Matematiskt-Naturvetenskapligt program
Grafiska och analytiska metoder för test av normalfördelningsantaganden
Examinator: Tommy Norberg
 
Parviz Asgharian, Systemvetenskaplig linje
Mått på beroende i kontingenstabeller vid censurering och length-biased stickprov
Examinator: Sture Holm
 
Mikael Hansson, Fristående kurser
Analys av ett storskaligt genexpressionsförsök
Examinator: Olle Nerman
 
Mia Svensson, Matematiskt-Naturvetenskapligt program
Variationskällor i en tillverkningsprocess: Kartläggning och analys av första steget vid cementtillverkning
Examinator: Jacques de Maré
 
1999
 Jon-Erling Dahl
En probabilistisk modell för starr
Examinator: Tommy Norberg
 
Kristian Amundsen
En probabilististisk modell för starr
Examinator: Tommy Norberg
 
Jakob Block
En studie av svansfördelningen för stokastiska differentialekvationer drivna av alpha-stabila processer
Examinator: Patrik Albin
 
Mikael Holtenman
Jämförelse mellan metoder för skattningar av svanskvartiler med livslängdsdata
Examinator: Holger Rootzén
 
Klara Jakobsson
Fördelningsegenskaper hos mått på systematisk förskjutning i läge och koncentration för parade ordnade kategoridata
Examinator: Elisabeth Svensson
 
Ingileif Hallgrimsdottir
Variationskällor i ett Genetiskt Expressionsförsök
Examinator: Olle Nerman
 
John Alder
Statistiska och beräkningsmässiga aspekter av strålningshybriddata
Examinator: Ziad Taib
 
Erik Hjalmarsson
En elmarknad utan marknadsmakt
Examinator: Serik Sagitov
 
 
1998
 Eva-Maria Dioszegi
Jordbävningsanalys
Examinator: Jacques de Maré
 
Emma Hesslund
Diskriminering mellan recessiv och dominant ärftlighet med hjälp av familjedata – en styrkestudie
Examinator: Olle Nerman

 

Sidansvarig Publicerad: to 25 nov 2021.