Examensarbeten

Kandidat 
Examensarbete för kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik görs inom ramen för en kurs, omfattande 15 hp, som ges på halvfart under vårterminen. För information, se kurshemsidan.

Magister och Master
För att avlägg