Examensarbeten

Kandidat

Examensarbete för kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik görs inom ramen för en kurs, omfattande 15 hp, som ges på halvfart under vårterminen. För information, se kurshemsidan.

Magister och Master

För att avlägga magister- eller masterexamen i matematik eller matematisk statistik skall du göra ett självständigt arbete, examensarbetet, omfattande 15 hp för magister och 30 hp för master (alternativt 15 hp ifall du redan har en magisterexamen).

Information om hur det praktiskt går till att skriva examensarbete för mastergraden finns på denna Canvassida, tillgänglig för alla registrerade masterstudenter vid MV. Kontakta Petter Mostad​ om du behöver tillgång till sidan.

 

Här finns även genomförda examensarbeten

​​

Sidansvarig Publicerad: må 28 feb 2022.