MVE565

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp

Läsperiod 3

  • Kursinformation
    Kursen samläses med Göteborgs universitet, MMA630.
    Kursen ges vartannat år.
    • Läsåret 19/20. Examinator: Annika Lang
    • Läsåret 21/22. Examinator: Annika Lang

Sidansvarig Publicerad: fr 19 nov 2021.