MVE326

Principer för statistisk slutledning, 7,5 hp

Läsperiod 3

 • Kursinformation
  Kursen samläses med Göteborgs universitet, MSF100.
  Kursen ges vartannat läsår.

  • Läsåret 13/14 och tidigare se, MVE325.
  • Läsåret 15/16. Examinator: Annika Lang
  • Läsåret 17/18. Examinator: Annika Lang
  • Läsåret 19/20. Examinator: Umberto Picchini
  • Läsåret 21/22. Examinator: Umberto Picchini

Sidansvarig Publicerad: fr 19 nov 2021.