MVE187

Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik, 7,5 hp

Läsperiod 1

 • Kursinformation
  Kursen samläses med Göteborgs universitet, MSA101.

 

  • Läsåret 16/17 och tidigare, se MVE186.
  • Läsåret 17/18. Examinator: Petter Mostad
  • Läsåret 18/19. Examinator: Petter Mostad
  • Läsåret 19/20. Examinator: Petter Mostad
  • Läsåret 20/21. Examinator: Petter Mostad

Publicerad: on 27 maj 2020.