Matematik och beräkningsvetenskap

Detta är ett internationellt masterprogram med inriktningar mot matematik, matematisk statistik, beräkningsvetenskap och mot forskning inom dessa områden. Nedan finns länkar till information om de kurser som ges av Matematiska vetenskaper som är obligatoriska eller valbara inom programmet.

Kurser som ges vartannat år markeras med:

(1) Kursen ges under läsår som startar med udda årtal, till exempel 19-20
(2) Kursen ges under läsår som startar med jämnt årtal, till exempel 20-21​

Läsperiod 1