LMA522

Tillämpad matematisk statistik, 7,5hp

period 3

  • Läsåret 17/18 och tidigare se, LMA521.
  • Läsåret 18/19. Examinator: Johan Tykesson
   Kursansvarig: Reimond Emanuelsson
  • Läsåret 19/20. Examinator: Johan Tykesson
   Kursansvarig: Reimond Emanuelsson

Publicerad: on 11 dec 2019.