MVEX01-18-30 Slumpmässiga partitioner och ökande delsekvenser av permutationer

Låt oss titta på en slumpmässigt vald permutation skriven som en lista, till exempel 3264715. Delsekvensen 345 är ökande och det finns ingen längre ökande delsekvens. Vad kan man säga om den längsta ökande delsekvensen av en likformigt vald permutation? Ganska mycket, visar det sig. Vi tittar på denna fråga samt vissa markovkedjor på heltalspartitioner som belyser den. 

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).

Litteratur

Projektkod: MVEX01-18-30
Gruppstorlek: 3-5
Handledare: Jakob Björnberg, jakob.bjornberg@gmail.com
Examinator: Maria Roginskaya, Marina Axelson-Fisk
Institution: Matematiska vetenskaper
​​

Sidansvarig Publicerad: on 27 feb 2019.