MVEX01-18-28 Åldersbedömning av asylsökande

Sverige, som de flesta andra länder, bedömer en asylansökan på olika sätt beroende på om personen i fråga är vuxen eller inte, dvs. över eller under 18 år. När en asylsökandes ålder ifrågasätts skall Migrationsverket göra en samlad bedömning av tillgänglig information innan beslutet om ålder tas. Beslutsunderlaget kan innehålla resultat från s.k. medicinska åldersbedömningar, där t.ex. röntgenbilder av visdomständer eller delar av skelettet används, men kan också innehålla många andra typer av information och intyg. 

Lämpligheten i sättet Migrationsverket i dag fattar beslut om ålder har ifrågasatts. En möjlighet är att tillämpa teori för optimala beslut under osäkerhet, så som den t.ex. kan användas inom forensisk statistik. I detta projekt kommer vi först titta generellt på hur denna teori kan tillämpas för beslut om ålder för asylsökande, och sedan på ett eller flera av följande delproblem: 
  • Konstruktion och användning av stokastiska modeller som kopplar kronologisk ålder med olika typer av medicinska observationer. 
  • Möjligheterna för likelihoodberäkningar för observationer av datatyper där publicerade databaser inte finns. 
  • Studier och skattning av betingade beroenden mellan olika datatyper.  
  • Studier av möjligheterna för skattning av felfrekvenser. 
  • Undersökning av möjligheterna att specificera procedurer för beslut om ålder som både är optimala från ett vetenskapligt perspektiv, och som kan genomföras av personal som saknar statistisk utbildning.
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).​

Projektkod MVEX01-18-28
Gruppstorlek 3-6
Förkunskapskrav Åtminstone 15 hp inom matematisk statistik. Gärna också erfarenhet med programmering och dataanalys med t.ex. R.
Handledare Petter Mostad, mostad@chalmers.se​
Examinator Maria Roginskaya, Marina Axelson-Fisk
Institution Matematiska vetenskaper​

Sidansvarig Publicerad: må 30 okt 2017.