MVEX01-18-24 Simulering av stokastiska fält på sfären

​Stokastiska fält på sfären kan användas för modellering av flera olika saker i tillämpningar, till exempel i fysik och meteorologi. Bland annat kan de modellera iskristaller. För att beräkna egenskaper hos modellerna behövs vanligtvis simuleringar av många stokastiska fält. 

Målet för projektet är att förstå stokastiska fält och att implementera effektiva algoritmer i FEniCS. Vi testar konvergens och effektivitet. Beroende på förkunskap finns möjligheter att fördjupa sig i statistiska frågor eller i PDE-simuleringar.

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).​

Projektkod MVEX01-18-24
Gruppstorlek 3-4
Förkunskaper Grundläggande kunskap i sannolikhetsteori och programmering
Handledare Annika Lang, 031-7725356 , annika.lang@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya, Marina Axelson-Fisk
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: må 10 jun 2019.