MVEX01-18-23 Riskbeskrivning och riskuppfattning

Även om man som statistiker primärt tänker på ordet risk som en sannolikhet för något dåligt, så  finns det ingen hejd på hur många begrepp som rör sig kring begreppet risk (eller allmänt sannolikheter för händelser). För att nämna några:  odds, oddskvot (OR), riskkvot (RR), attributable risk (AR, AR%), population attributable risk (PAR, PAR%), sensitivitet, specificitet, positivt och negativt prediktivt värde, hazardkvot (HR) mm. För forskare, företrädesvis inom medicin, är det förstås viktigt att förstå innebörden av dessa, men det är också viktigt för vem som helst att förstå några av dem för att kunna agera rationellt utifrån sina personliga värderingar. Om man därutöver lägger till momentet med betingade sannolikheter, så ökar komplexitet och minskar förståelsen väsentligt. Dessutom kan risk uppfattas mer som ett väntevärde i meningen skadans storlek ggr sannolikhet för skada.

En undersökning av människors uppfattning om riskbegreppet i samband med genetisk information gjordes av Viberg Johansson et al. med en kvalitativ ansats.

Ett exempel på misslyckad riskinformation vid genetisk screening är från programmet Doktor Åsa där den ansvarige för undersökningen gav följande förvirrade information. "Du har ökad risk för prostatacancer men de flesta har ännu högre".

Syftet med det här projektet är att inventera floran av riskrelaterade begrepp och via en mer kvantitativ ansats med enkäter eller intervjuer undersöka förståelsen för begreppen inom olika grupper som kan förväntas förstå och förmedla information om risk.  

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).​​
 
Projektkod MVEX01-18-23
Gruppstorlek 3-6
Handledare Staffan Nilsson, staffan.nilsson@chalmers.se​
Examinator Maria Roginskaya, Marina Axelson-Fisk
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: fr 06 dec 2019.