MVEX01-18-13 Expandergrafer

I detta projekt ska vi studera konstruktioner av vissa klasser av glesa, men likväl väldigt väl sammanhängande, grafer, så kallade expandergrafer. Vi ska även titta närmare på tillämpningar av dessa grafer inom datalogi, kommunikationsteori och biologi. Explicita konstruktioner av sådana grafer kräver en intressant blandning av geometri, algebra och sannolikhetsteori.

Litteratur: 
E. Kowalski, Expander graphs​.

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).​
 
Projektkod MVEX01-18-13
Gruppstorlek 3-5
Förkunskapskrav God kännedom i linjär algebra.
Handledare Michael Björklund, 031-7723554 , micbjo@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya, Marina Axelson-Fisk
Institution Matematiska vetenskaper​

Sidansvarig Publicerad: må 30 okt 2017.