MVEX01-18-10 Icke-standardanalys

De reella talen kan utvidgas till att omfatta även vad man kan kalla oändligt små och oändligt stora tal. Denna utvidgning kallas hyperreella tal. Utvidgningen skapar möjligheter att ge mer intuitiva bevis för satser inom den matematiska analysen. Denna teori kallas icke-standardanalys.

Projektet är ett litteraturbaserat projekt med syfte att ge viss förståelse för de hyperreella talens konstruktion, samspelet mellan klassisk analys och icke-standardanalys och vissa icke-standard bevis av mer eller mindre välkända satser. Projektet kan anpassas till deltagarnas förkunskaper och önskemål.
 
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).

Projektkod MVEX01-18-10
Gruppstorlek 3-4
Förkunskapskrav Grundkurserna i matematik. Intresse för mängdlära, algebraiska strukturer och logiska resonemang.
Handledare Leif Arkeryd, 031-7723541, arkeryd@chalmers.se, Maria Roginskaya, maria.roginskaya@chalmers.se​ 
Examinator Marina Axelson-Fisk 
Institution Matematiska vetenskaper​​​

Sidansvarig Publicerad: må 30 okt 2017.