MVEX01-17-12 Matematisk modellering av hjärntumörer

​Hjärntumörer kan modelleras matematiskt genom att formulera en partiell differentialekvation som beskriver hur densiteten av cancerceller förändras över tid och rum i hjärnvävnaden. Tillväxten av en hjärntumör påverkas främst av cellernas delning och deras rörelse. Om man antar att rörelsen är slumpmässig och delningen är begränsad av den lokala celldensiteten fås en reaktions-diffusionsekvation som kallas Fisherekvationen. Typiska lösningar för denna ekvationen består av resande vågor eller fronter som rör sig med en konstant hastighet. Målet med detta projektet är att studera dessa lösningar från ett analytiskt och numeriskt perspektiv.

 
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad Matematik (MMG900/MMG920).
 ​

 
Projektkod MVEX01-17-12
Gruppstorlek 3-4 studenter
Förkunskapskrav Flervariabelanalys, ordinära differentialekvationer, något om partiella differentialekvationer
Handledare Philip Gerlee, gerlee@chalmers.se​
Examinator Maria Roginskaya, Marina Axelson-Fisk
Institution Matematiska Vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: on 09 nov 2016.