MVEX01-17-02 Kodningsteori

Vid lagring eller överföring av digitala data kan bitfel uppstå. Genom att lägga till extra kontrollbitar blir det möjligt att upptäcka och med stor sannolikhet rätta felen. Det gäller att hitta effektiva koder. En stor del av kodningsteori bygger på algebra.
Syftet med projektet är att deltagarna sätter sig in i grunderna för kodningsteori. Sen ska specifika konstruktioner och algoritmer studeras, baserad på algebra, t ex polynomkoder.
 
Projektet är lämpligt för GU-studenter som läst någon algebrakurs utöver det som ingår i grundkurserna. Det kan också vara lämpligt för chalmersstudenter med lämplig matematisk bakgrund. Kontakta handledaren för att diskutera om förkunskaperna är tillräckliga.
 
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik eller Tillämpad Matematik (MMG900/MMG910/MMG920).
 
Projektkod MVEX01-17-02
Gruppstorlek 3-4
Speciella förkunskapskrav Minst en kurs i algebra, t. ex. Algebraiska strukturer eller motsvarande.
Handledare Docent Jan Stevens, 031-7725345, stevens@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya, Marina Axelson-Fisk
Institution Matematiska vetenskaper​

Sidansvarig Publicerad: on 23 aug 2017.