Kandidatprojekt 2016

​Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa föreslagna chalmersprogram . Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete. Angiven minsta gruppstorlek gäller om chalmersstudent ingår i gruppen, om endast GU-studenter ingår är minsta tillåtna gruppstorlek alltid 2.

 

Det förekommer mera information på web-sida på GU-sidan av kursen (än inte färdigt).

MVEX01-16-01 Ändliga projektiva plan

MVEX01-16-02 Kodningsteori

MVEX01-16-03 Comparison of different algorithms for the solution of symmetric eigenproblems

MVEX01-16-04 Investigation of the Solution of Linear Least Squares Problems

MVEX01-16-05 Hypertermi

MVEX01-16-06 Finite hypergroups and their representation theory

MVEX01-16-07 Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS

MVEX01-16-08 Primality tests and the AKS primality test

MVEX01-16-09 Pell equation

MVEX01-16-10 Opinionsundersökningarnas metodik

MVEX01-16-11 Två kön i födelse- och dödsprocesser

MVEX01-16-12 Multi-type birth-death models for within-host infections

MVEX01-16-13 Heston model simulation

MVEX01-16-14 Simulation of ice crystals by Gaussian random fields

MVEX01-16-15 Multilevel Monte Carlo: an efficient Monte Carlo method

MVEX01-16-16 Kan dödlighet avta med ålder?

MVEX01-16-17 Hoppande gener och antibiotikaresistens

MVEX01-16-18 Statistical Analysis of data

MVEX01-16-19 ”Case-kontroll”-analyser

MVEX01-16-20 Toleransintervall

MVEX01-16-21 Godartade grupper och slumpmässiga delgrupper

MVEX01-16-22 Kvantsannolikheter och Gleasons sats

MVEX01-16-23 Grupper av distansbevarande avbildningar av ett Hilbertrum

MVEX01-16-24 Logiska metoder i Analys

MVEX01-16-25 Marknadspåverkan på close

 
​​

Sidansvarig Publicerad: ti 27 apr 2021.