MVEX01-16-10 Opinionsundersökningarnas metodik

​Politiska partisympatiundersökningar och andra opinionsundersökningar bygger traditionellt på slumpmässiga urval ur valmanskåren, totalbefolkningen eller vad nu den relevanta gruppen kan vara. Om urvalet är tillräckligt stort och bortfallet är oväsentligt, kan man då enkelt beräkna 95%-iga konfidensintervall för en storhet man är intresserad av, t ex andelen som sympatiserar med ett visst parti, den s k felmarginalen. Man kan också bestämma simultana felmarginaler för t ex sju olika storheter (såsom olika partiers stöd). Detta görs dock aldrig.
 
Sverige har bortfallet ur sådana undersökningar nu blivit mycket stort. Vad kan man göra åt det? En metod, som traditionellt används, är s k efterstratifiering: man viktar individerna så att underrepresenterade grupper får högre vikt.
På senare tid har det blivit populärt med s k panelundersökningar. Folk får själva anmäla sig till en panel hos undersökaren, som sedan gör ett slumpmässigt urval ur panelen. Bortfallet blir lägre, felmarginal kan bestämmas, men den skattade storheten är inte längre populationsandelen utan andelen i panelen.
 
Uppgiften består i att beskriva ett antal ledande opinionsinstituts metodik och kritiskt granska vad de gör. Den som vill veta mer om uppgiften, kan titta i senaste numret av Svenska Statistikfrämjandets tidskrift Qvartilen.
 
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).
 
Projektkod MVEX01-16-10
Gruppstorlek 3-4
Handledare Prof. Peter Jagers, 031-7723520 , jagers@math.chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: on 28 okt 2015.