MVEX01-16-05 Hypertermi

Hypertermi används idag som komplement till strålningsterapi eller kemoterapi vid många typer av cancer. Målet vid hypertermi är att höja temperaturen i tumören till en nivå som tar död på den, (cirka 40-44°C). Temperaturen hålls på denna nivå under en längre tidsperiod. Samtidigt får inte uppvärmningen skada omkringliggande frisk vävnad genom överhettning. Ett sätt att utföra hypertermi på djupt liggande tumörer är att använda ett flerantennsystem placerat runt patienten. Sedan utnyttjar man konstruktiv våginterferens för att selektivt värma upp tumören.
 
En ny metod som kan fokuserar mikrovågarna i kroppen har utvecklats på Chalmers. Just nu utvecklar vi denna teknik för att med hög precision kunna nå djupt liggande tumörer i huvud och hals samt hjärntumörer hos barn. Till skillnad från existerande kliniska system, som använder en enda frekvens, kan vårt system utnyttja många olika frekvenser. Det ger en bättre fokusering i tumören, samtidigt som upphettningen av kringliggande frisk vävnad minskar. Vår systemprototyp utnyttjar olika frekvenser sekventiellt, och då uppstår frågan om utnyttjandet av pulser skulle kunna förbättra fokuseringen ytterligare.
 
Problembeskrivning
I detta projekt är uppgiften att studera och kvantifiera fokuseringen vid användning av pulser. Samt att jämföra med sekventiell applicering av vågor med olika frekvenser för att se om en förbättrad fokusering kan uppnås. Projektet består av teoretiska beräkningar samt numeriska simuleringar av E-fältets utbredning vid olika frekvensband och geometri hos antennsystemet.
 

Målgrupp: E, F, TM, M, gärna en blandad projektgrupp

Projektkod: MVEX01-16-05
Gruppstorlek: 3 - 6 studenter
Förkunskapskrav: Grundläggande signaler & system; genomförd Högfrekvensteknik kurs är fördel, men inget krav. Handledare: Hana Dobsicek Trefna, S2, hanatre@chalmers.se; Maria Roginskaya, MV, maria.roginskaya@chalmers.se
Examinator ???
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: fr 11 aug 2017.