Kandidatprojekt 2015

Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa föreslagna chalmersprogram . Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete. Angiven minsta gruppstorlek gäller om chalmersstudent ingår i gruppen, om endast GU-studenter ingår är minsta tillåtna gruppstorlek alltid 2.

Det förekommer mera information på web-sida på GU-sidan av kursen (än inte färdigt).
 

MVEX01-15-01 Ändliga projektiva plan

MVEX01-15-02 Kodningsteori

MVEX01-15-03 Digital Filter Design Using Semidefinite Programming

MVEX01-15-04 Simplification of Directed Graphs

MVEX01-15-05 Comparison of different algorithms for the solution of symmetric eigenproblems

MVEX01-15-06 Theoretical and numerical investigation of the Solution of Linear Least Squares Problems

MVEX01-15-07 Godartade grupper och slumpmässiga delgrupper

MVEX01-15-08 Kvantsannolikheter och Gleasons sats

MVEX01-15-09 Grupper av distansbevarande avbildningar av ett Hilbertrum

MVEX01-15-10 Expandergrafer

MVEX01-15-11 Spin-geometri

MVEX01-15-12 Den relativistiska himmelssfären

MVEX01-15-13 Vägar på en tetraeder

MVEX01-15-14 Opinion dynamics and Decentralised Control of Autonomous Agents

MVEX01-15-15 D