MVEX01-15-15 Diskreta grupper

​Alla heltalen kan betraktas som en delgrupp av gruppen av alla reella tal, därmed kan vi dela reella axeln som unionen av alla interval [n, n+1).

Vi kan betraktar likadana delgrupper av Euklidiska motionsgruppen på planet eller rummet och samtidigt studera motsvarande tessellationer (eller  tapetseringar) av planet. Det finns också ändliga delgrupper av rotationsgruppen på rummet och  tessellationer på sfären.

Mål med projektet är att  förstå:
(1)  exempel av diskreta delgrupper av motionsgruppen och rotationsgruppen
(2) klassificeringen av dessa grupper.
 
Projektet är lämpligt för GU-studenter med inriktning mot matematik men också för Chalmersstudenter.
 
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).
 
Projektkod MVEX01-15-15
Gruppstorlek 3-4
Speciella förkunskapskrav Grundkurser i matematik, gärna med extra inslag av linjär algebra.
Handledare Genkai Zhang, 031-7725385 , genkai@math.chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper
​​

Sidansvarig Publicerad: on 12 maj 2021.