MVEX01-15-08 Kvantsannolikheter och Gleasons sats

Matematikern John von Neumanns försök att axiomatisera kvantmekaniken under 30-talet kritiserades av många dåtida fysiker då han valde att anta att alla ingående kvanttillstånd är "linjära". En mer fysikaliskt rimlig modellering ansågs istället bara kunna avkräva linjäritet för "kommuterande" kvanttillstånd, och det var länge oklart om detta mycket svagare villkor i själva verket medförde linjäritet. Drygt 20 år senare kunde matematikern Gleason visa just detta.

Detta projekt består i att sätta sig in i Gleasons bevis och de grundläggande matematiska axiomen för kvantmekaniken och är lämpligt för Chalmers och GU-studenter med intresse för matematisk fysik, algeriska strukturer och funktionalanalys.

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematik (MMG900/MMG910).
 
Projektkod MVEX01-15-07
Gruppstorlek 2-4
Speciella förkunskapskrav Grundkurser i matematik, gärna med extra inslag av algebra.
Handledare Michael Björklund, 031-7723554 , micbjo@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: fr 11 aug 2017.