MVEX01-14-13 Undersökning av alternativa metoder för skattning av fastypsfördelningar

Fastypsfördelningar är en klass av sannolikhetsfördelningar för positiva stokastiska variabler som har en hel del attraktiva egenskaper. Klassen kan användas för att approximera andra positiva stokastiska variabler med önskad precision samtidigt som sannolikhetstätheten, fördelningsfunktionen och felintensiteten för en fastypsfördelad stokastisk variabel kan uttryckas i explicita formler i termer av matirisexponentilla funktioner. Vidare är Laplacetransformer momentgenererande funktioner och godtyckliga moment oc