Kandidatprojekt 2011

Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa  föreslagna chalmersprogram . Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete. Angiven minsta gruppstorlek gäller om chalmersstudent ingår i gruppen, om endast GU-studenter ingår är minsta tillåtna gruppstorlek alltid 2.
 
Har du någon egen idé till projekt, som inte täcks in av de föreslagna?
Kontakta kursens examinator Carl-Henrik Fant så försöker vi lösa det.
  • MVEX01-11-01 Känslighetsanalys av ODE-modeller med tillämpningar på systembiologi
  • MVEX01-11-02 Optimal design of dilution experiments.
  • MVEX01-11-03 Hur mycket släkt är släktingar?
  • MVEX01-11-04 Utmattningstillförlitlighet
  • MVEX01-11-05 Handgester för datakommunikation
  • MVEX01-11-06 Stokastisk modellering av ekonomiska tidsserier
  • MVEX01-11-07 Om Dynamisk Programmering.
  • MVEX01-11-08 Icke-standardanalys
  • MVEX01-11-09 Analys  av punktmönster i rummet