Kandidatprojekt 2010

​Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Utöver de för varje projekt föreslagna Chalmersprogrammen är samtliga projekt öppna för GU-studenter. Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete.

 

Har du någon egen idé till projekt, som inte täcks in av de föreslagna?
Kontakta kursens examinator Carl-Henrik Fant så försöker vi lösa det.
 • MVEX01-1001 Känslighetsanalys av ODE-modeller med tillämpningar på systembiologi
 • MVEX01-1002 Trinom och deras Galoisgrupper
 • MVEX01-1003 Utveckling av ramverk för avancerad textanalys i Mathematica
 • MVEX01-1004 Utmattningstillförlitlighet
 • MVEX01-1005 Att återskapa formen hos en kropp från projektioner
 • MVEX01-1006 Stokastisk modellering av ekonomiska tidsserier
 • MVEX01-1007 Om Bernsteinpolynom
 • MVEX01-1008 Icke-standardanalys
 • MVEX01-1009 Analysis of spatial point patterns
 • MVEX01-1010 Geometrin på ytor
 • MVEX01-1011 Approx