Kandidatprojekt 2009

 • MVEX01-0901 Känslighetsanalys av ODE-modeller med tillämpningar på systembiologi
 • MVEX01-0902 Inverse Problems - Source Localization in the Human Brain
 • MVEX01-0903 Robotik och invers kinematik
 • MVEX01-0904 Utmattningstillförlitlighet
 • MVEX01-0905 Att återskapa formen hos en kropp från projektioner
 • MVEX01-0906 Stochastic modelling of economical time series
 • MVEX01-0907 Om Bernsteinpolynom
 • MVEX01-0908 Icke-standardanalys
 • MVEX01-0909 Analysis of spatial point patterns
 • MVEX01-0910 Geometrin på ytor
 • MVEX01-0911 Approximativ lösning av en ekvation
 • MVEX01-0912 Bipartition models for charged particles in radiation oncology
 • MVEX01-0913 Likafördelade permutationsstatistiker med överskott och fall
 • MVEX01-0914 Mur många mRNA-molekyler finns i en växtcell?
 • MVEX01-0915 Statistik för storskaliga experiment inom Fenomik
 • MVEX01-0916 Analys av lösningar till optimeringsproblem inom industri och samhälle
 • MVEX01-0917 Geometri av röda blodceller och minima av medelkrökning
 • MVEX01-0918 Lattice-Boltzmann ekvation och klassiska modeller med PDE