Kandidatprojekt 2008

MVEX01-01 Stochastic modelling of economical time series

MVEX01-02 Tracking in biological images using image analysis methods

MVEX01-03 Permutationer

MVEX01-04 Utmattningstillförlitlighet

MVEX01-05 Statistik för storskaliga experiment inom fenomik

MVEX01-06 Icke-kommutativ Yang-Mills

MVEX01-07 Att återskapa formen hos en kropp från projektioner

MVEX01-08 The capture recapture method

MVEX01-09 Energistatistikens tillförlitlighet

MVEX01-10 Hur många mRNA-molekyler finns i en växtcell?

Publicerad: ti 26 feb 2019.