MVEX01-20-06 Numeriska metoder för system av icke-linjära ordinära differentialekvationer som beskriver tumör-makrofager-interaktioner

​Målet med detta projekt är utveckling av metoderna (Newtons metod, Newtons med "relaxation", linearisering) för att lösa system med tre olinjära ordinära differentialekvationer (ODE) som beskriver dynamiken i anti-tumör / pro-tumör immun-responser genererat av makrofager. Makrofager är en typ av vita blodceller i immunsystemet, som uppslukar och smälter cancerceller. Problemets existens, stabilitet och entydighet ska studeras. Algoritmer för lösningen av olinjära ODE-system ska vara formulerade och numeriskt testade i Matlab. Konvergensegenskaper av de utvecklade numeriska algoritmerna ska studeras.

Projektkod MVEX01-20-06
Gruppstorlek 3-4 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad matematik (MMG900/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Larisa Beilina, 031-7725367, larisa.beilina@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: on 23 okt 2019.