MVEX01-19-24 Varför är så många publicerade forskningsresultat falska?

​Nyckelord: hypotesprövning, p-värde, tests styrka, publikationsbias, massignifikansproblem

2005 publicerade John Ioannidis artikeln ”Why most published research findings are false”. Sedan dess har många studier visat på omfattande problem att upprepa publicerade vetenskapliga resultat. Mest känd är kanske Amgens studie från 2013 där nästan 90 procent av 53 prekliniska cancerstudiers resultat inte gick att upprepa. Huvudproblemet enligt Ioannidis är publiceringsbias: forskare och redaktörer behandlar rapporter med ett positivt resultat, det vill säga nya upptäckter, på ett annat sätt än negativa resultat eller de som inte ger ett entydigt svar. Se mer om detta här
https://www.tidningencurie.se/nyheter/2015/04/27/perfekt-forskning-ar-en-myt/

Det finns andra missbruk av statistiska metoder väl sammanfattade i Olle Häggströms artikel
The Need for Nuance in the Null Hypothesis Significance Testing Debate
Educational and Psychological Measurement 77 (4), 616-630.
En av de vanligaste fällorna är massignifikansproblemet:
http://haggstrom.blogspot.com/2014/02/om-statistisk-signifikans-epigenetik.html

Detta projekt ger möjlighet för deltagare att fördjupa sin förståelse i hypotesprövningsteori genom att läsa ovannämnda och andra relevanta artiklar. Det kan bli aktuellt med en simuleringsstudie för p-värden av statistiska test. Vi börjar med ett par inledande föreläsningar.

Du som överväger att satsa på detta förslag får gärna kolla följande Youtube filmer:
https://www.youtube.com/watch?v=wM0vXVclQZg&index=1&list=PLAKyhL4GNnqNv4qv0yr0MopAtfBOiT25I
https://www.youtube.com/watch?v=GPYzY9I78CI
https://www.youtube.com/watch?v=V7pvYLZkcK4
https://www.youtube.com/watch?v=ez4DgdurRPg

Se också
https://oap-journals.com/journal/ijnr/aim-and-scope?utm_source=MailingList&utm_medium=email&utm_campaign=IJNR-12OAW-10-10-2018&utm_content=11263068

Projektkod MVEX01-19-24
Gruppstorlek 2-4 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk statistik (MSG900/MSG910).
Projektspecifika förkunskapskrav
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare Serik Sagitov​
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: fr 26 mar 2021.