MVEX01-22-12 Kodningsteori

​​Vid lagring eller överföring av digitala data kan bitfel uppstå. Genom att lägga till extra kontrollbitar blir det möjligt att upptäcka och med stor sannolikhet rätta felen. Det gäller att hitta effektiva koder. En stor del av kodningsteori bygger på algebra. Syftet med projektet är att deltagarna sätter sig in i grunderna för kodningsteori. Sen ska specifika konstruktioner och algoritmer studeras, baserad på algebra, t ex polynomkoder.

Projektkod: MVEX01-22-12
Gruppstorlek: 3-4 studenter
Målgrupp: GU- och Chalmersstudenter med lämplig matematisk bakgrund. Kontakta handledaren för att diskutera om förkunskaperna är tillräckliga. För GU-studenter kan projektet räknas som ett projekt i Matematik eller Tillämpad matematik (MMG900/MMG910/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav: Algebraiska strukturer.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare: Jan Stevens, 031-7725345, stevens@chalmers.se
Examinator: Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution: Matematiska vetenskaper​

Sidansvarig Publicerad: to 21 okt 2021.