MVEX01-21-24 From Euler, Ritz, and Galerkin to modern computing

​The goal of the bachelor thesis is to provide a description of the historical developments which led from the variational calculus of Euler and Lagrange to the work of Walter Ritz (the Ritz-Galerkin method) and to the finite element method.

Main reference: Gander, MJ and Wanner, G (2012), "From Euler, Ritz, and Galerkin to modern computing", SIAM Rev.

Rapporten skrivs på svenska.

Projektkod MVEX01-21-24
Gruppstorlek 3-4 studenter
Målgrupp GU- och Chalmersstudenter. För GU-studenter kan projektet räknas som ett projekt i Matematik eller Tillämpad matematik (MMG900/MMG910/MMG920).
Projektspecifika förkunskapskrav Preliminary knowledge in partial differential equations, preliminary knowledge in finite element methods, knowledge of a scientific programming language such as matlab for example.
Se respektive kursplan för allmänna förkunskapskrav. Utöver de allmänna förkunskapskraven i MVEX01 ska Chalmersstudenter ha avklarat kurser i en- och flervariabelanalys, linjär algebra och matematisk statistik.
Handledare David Cohen, 031-7723021, david.cohen@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya, Ulla Dinger
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: ti 03 nov 2020.