MVE035

Flervariabelanalys, 6 hp

period 3

  • Läsåret 04/05 och tidigare, se TMA975B.
  • Läsåret 05/06. Examinator: Bernhard Behrens
  • Läsåret 06/07. Examinator: Bernhard Behrens
  • Läsåret 07/08. Examinator: Bernhard Behrens
  • Läsåret 08/09. Examinator: Bernhard Behrens
  • Läsåret 09/10. Examinator: Bernhard Behrens
  • Läsåret 10/11. Examinator: Lennart Falk
  • Läsåret 11/12. Examinator: Lennart Falk
  • Läsåret 12/13. Examinator: Lennart Falk
  • Läsåret 13/14. Examinator: Lennart Falk
  • Läsåret 14/15. Examinator: Lennart Falk
  • Läsåret 15/16. Examinator: Dennis Eriksson
  • Läsåret 16/17. Examinator: Peter Hegarty
  • Läsåret 17/18. Examinator: Peter Hegarty
  • Läsåret 18/19. Examinator: Peter Hegarty
  • Läsåret 19/20. Examinator: Peter Hegarty
  • Läsåret 20/21. Examinator: Peter Hegarty
  • Läsåret 21/22. Examinator: Thomas Bäckdahl

Sidansvarig Publicerad: fr 19 nov 2021.