Gamla kurser för Teknisk design

Fram till 01/02
TMA081A TD1, Matematisk analys i en variabel​, del A
TMA081B ​TD1, Matematisk analys i en variabel, del B

Fram till 03/04
TMA021 TD1,​ Algebra
TMA066 ​TD1, Matematisk programvara
TMV010A TD1, Matematisk analys i en variabel, del A
TMV010B ​TD1, Matematisk analys i en variabel, del B

Fram till 04/05
TMA105 TD2,​ Flervariabelanalys

Fram till 06/07
TMV180 TD1, Matematisk analys i en variabel
TMV185 TD1,​ Linjär algebra
TMV190 ​TD1, Matematisk analys i flera variabler
TMV195 ​TD1, Matematisk programvara

 
Fram till 07/08

TMV175 TD1, Inledande matematik

  
Fram till 10/11

TMS061 ​TD3 ,Matematisk statistik

  
Fram till 12/13

TMV191 TD1, Matematisk analys i flera variabler

 

 Fram till 13/14

TMV176 TD1, Inledande matematik
​TMS062 ​TD3, ​Matematisk statistik

 

 Fram till 17/18

​TMS063 TD1, Matematisk statistik

 

 Fram till 18/19

​TMV177 TD1, Inledande matematik

 

 Fram till 19/20

​TMV181 TD1, Matematisk analys i en variabel
​TMS064 TD1,​ ​Matematisk statistik

Sidansvarig Publicerad: fr 04 dec 2020.