SB - Samhällsbyggnadsteknik, Civilingenjör

MVE595 SB(Civ)1, Inledande matematisk analys
MVE450 SB(Civ)1, Beräkningsmatematik
​MVE480 SB(Civ)1, Linjär algebra
​MVE500 SB(Civ)2,​​ Serier och derivator i flera variabler
​MVE515 SB(Civ)3, Beräkningsmatematik, fortsättningskurs

 

Matematisk statistik

MVE495 SB(Civ)2, Matematisk statistik