Gamla kurser för Maskinteknik

Fram till 96/97
TMA140 M3, Matematik - egenvärdesproblem och fourieranalys

Fram till 00/01
TMA065 M1, Matematik med MATLAB​
TDA160 ​M2, Numerisk analys

Fram till 01/02
TMA081A M1,​ Matematisk analys i en variabel​, del A
​TMA081B ​M1, Matematisk analys i en variabel, del B

Fram till 02/03
TMA082A M2,​ Linjär algebra och flervariabelanalys, del A​
​TMA082B ​M2, ​Linjär algebra och flervariabelanalys, del B

Fram till 03/04
TMA021 M1,​ ​Algebra
​TMA066 ​M1, Matematisk programvara
​TMV010A ​M1, ​Matematisk analys i en variabel, del A
​TMV010B ​M1, ​Matematisk analys i en variabel, del B
​TMV015 ​M1, ​Linjär algebra och matematisk analys i flera variabler

Fram till 04/05
TMV020 M2,​ Linjär algebra och analys i flera variabler, fortsättningskurs​
​TMA095 ​M2, Numerisk analys

Fram till 05/06
TMA045 ​M3, ​Fourieranalys och egenvärdesproblem

Fram till 07/08
TMV155 ​M1, Inledande matematik
TMV150 M1,​ ​Matematisk analys i en variabel
TMV165 ​M1, ​Linjär algebra
TMV160 ​M1, ​Matematisk analys i flera variabler

 
Fram till 10/11

TMS061 ​M3, Matematisk statistik

 

Fram till 16/17
​TMV220 M2, Matematisk överbryggningskurs

 

Fram till 19/20
TMS062 M3,

Matematisk statistik

 

Fram till 20/21 

MVE100 M3,
Transformer- och differentialekvationer
​MVE590 M2,​ ​Matematisk statistik

Sidansvarig Publicerad: må 22 nov 2021.